Ketkä onnistuvat digitalisaatiossa?

Korona-aika laittoi seuraavan vaihteen digitalisaatioon ja ketterimmät yritykset käänsivät kelkkansa kuin yön yli. Suuremmat ja vanhemmat yritykset tuntuivat jäävän odottamaan tilanteen menevän ohi. Ja jonakin päivänä korona meneekin ohi. Mutta digitalisaatio ei. Konservatiivisille firmoille on nyt tarjottu yhdestoista hetki piirtää digitalisaation suunnitelma. Ja panna homma tuotantoon.

Digitalisaation kallein virhe on ajatella digitalisaatiota jonkun yksikön osatoimintana. Digitalisaation pitää aina olla liiketoiminnan kehittämistä.

Miten onnistua digitalisaatiossa?

Moni firma ei ole ottanut digitalisaatiota osaksi strategiaansa, koska aiheesta on hankala saada otetta. Yksi antaa tehtävän markkinointiosastolle ja toinen sanoo, että kyllähän me ollaan jo siellä somessa. Ja eikös IT-osastolla ollut joku pilvihanke vireillä?

Digitalisaation kallein virhe on ajatella digitalisaatiota jonkun yksikön osatoimintana. Digitalisaation pitää aina olla liiketoiminnan kehittämistä. Mikäli digitalisaatiota suoritetaan jonakin muuna kuin liiketoiminnan kokonaisvaltaisena kehittämisenä, ei digitalisaatio tuota yritykselle toivottuja etuja.

Laita heti lukulistalle kirja Leading Digital. Vaikka teoksen julkaisuhetkestä on muutama vuosi, ei sille ole oikeastaan löytynyt kilpailijoita. Kirja perustuu nimittäin täysin tieteelliseen tutkimukseen, jossa on tutkittu digitalisaatiota hyödyntäneitä firmoja ja sitä, mikä määrittelee digitalisaatiossa onnistuneita yrityksiä. Ja mikä parasta, tutkimus keskittyi vain ja ainoastaan ns. vanhakantaisiin yrityksiin, ei teknologiapuljuihin.

Konservatiiveista Digijohtajiin

Leading Digital -teoksen kirjoittajat kategorisoivat tutkitut yritykset neljään: Digijohtajiin (Digital masters), trendifirmoihin (fashionistas), aloittelijoihin ja konservatiiveihin (laggards).

 

 

 

 

Uusilla diginatiiveilla johtajilla on ymmärrys datan keruusta ja käytöstä sekä hands-on -kokemusta teknologioiden käytöstä.

Jaottelu tehtiin sen mukaan, kuinka kyvykkäitä yritykset olivat digissä (teknologinen osaaminen, työkalut, jne.) ja kuinka kyvykäs yrityksen johto oli.

Eli miten pääsee voittavaan tiimiin?

Leading Digital -kirjan mukaan se on helppoa: varmista, että johto osaa johtaa ja että yrityksellä on käytössään oikeat teknologiat sekä tekijät, jotka osaavat hommansa. Ok, ehkä pari tarkentavaa yksityiskohtaa on syytä tuoda esiin:

Tehosta toimintaa ja tee asiakaskokemuksesta supersujuva

  • Digital masters -yritykset tekivät jopa 26% enemmän liikevaihtoa ja 9% enemmän voittoa kuin muut tutkitut yritykset.
  • Tähän päästiin teknologian avulla. Teknologialla tehostetaan liiketoimintaa ja lisäksi teknologialla voi luoda asiakkaalle niin sujuvan asiakaskokemuksen, että kilpailijat jäävät nuolemaan näppejään.

 

Action point yrityksellesi Selvitä, missä on hukkaa. Missä prosessit ovat turhan mutkikkaita, siellä kulut juoksevat. Ja missä prosessit ovat mutkikkaita, siellä asiakkailla on kamalin asiakaskokemus.

Johda visiosta käsin

  • Digitalisaatiossa voittavat yritykset johtivat selkeän vision avulla.
  • Visiolla oli selkeä, konkreettinen lopputulos, mihin pyrittiin. Huomioi, että tässä ei haeta digitaalista visiota, vaan liiketoiminnallista visiota.
  • Liikevaihdon kasvu tai tuloksen paraneminen eivät ole tarpeeksi konkreettisia työntekijöille. Konkretiaa on esimerkiksi se, että kolmen vuoden päästä tuote Z tuottaa X prosenttia liikevaihdostamme ja asiakaspoistumamme on X prosenttia. TAI että viiden vuoden päästä emme ole enää tuottajaorganisaatio vaan palveluorganisaatio. Tämän takia roolit X, Y ja Z poistuvat ja tilalle tulevat roolit A, B ja C.

 

Action point yrityksellesi Liki kaikilla yrityksillä on visio, mutta onko visio konkretisoitu askeliksi? Mitataanko askelia? Näyttävätkö mittarit, että visiota kohti ollaan menossa?

Teknologian omaksuminen jokaisen yksikön ja osaston tehtäväksi

Menestyksekkäät firmat ovat osanneet palkata teknologisesti kyvykkäitä ihmisiä laajasti organisaatioonsa. Näin kukin organisaation yksikkö tunnistaa itse teknologiat, joita tarvitsevat edetäkseen kohti tavoitteita. Valitettavasti monelle yritykselle näin laaja teknologinen kyvykkyys on vielä haave. Suomessa on vielä paljon yrityksiä, joissa yksiköissä ei ole tarpeeksi teknologiasta kiinnostuneita, jotta nämä voisivat itse johtaa teknologiavalintojaan.

Teknologiakyvykkyyden puute johtaa usein siihen, että IT-yksikkö liidaa hankintoja. Mutta yrityksen digitalisaatio on tehtävänä liki kuollettavan mahdoton yhdelle IT-osastolle. Työkaluja on tänä päivänä eri tarkoituksiin niin paljon, että olisi päätöntä odottaa yhden porukan tuntevan ne kaikki. Semminkin, kun IT harvoin on se loppukäyttäjä.

Uskon, että teknologiakyvyykkyyttä ajavat parhaiten organisaatioon johtajat ja päälliköt, jotka tuntevat oman alueensa teknologioita ja joilla on kokemusta työkalujen käyttöönotosta. Tällaiset toimijat pystyvät luontevasti keskustelemaan IT:n kieltä ja edistämään asioita. Kommunikaatio on nimittäin avain tässäkin ja teknologian kieli on tulevaisuuden kieli.

 

Action point yrityksellesi Tunnista yrityksestäsi teknologiakyvykkäät ihmiset ja tekijät jokaisesta yksiköstä. Ihan tekijätasolta. Haastattelemalla heitä voi hyvinkin alkaa muodostua kokonaiskuva yrityksenne digitalisaatiohankkeesta.

No Comments

Post A Comment