Deskilling – riisuuko digitalisaatio työntekijän taidoistaan?

Tulevaisuudessa monet työtehtävät yksinkertaistuvat ja tekevät osaajista rutiinitöiden tekijöitä.

Tiesithän, että automatisaatio tulee pian ja vie 30% työpaikoista? Tämän totuuden meille kertoi muun muassa OP:n silloinen pääjohtaja Reijo Karhinen vuonna 2017. Totuus ei kuitenkaan ole niin apokalyptinen kuin muutama vuosi sitten puhuttiin. Automatisaatio ei noin vain yksioikoisesti lakkauta työpaikkoja, vaan muuttaa työn luonnetta: monet työtehtävät yksinkertaistuvat ja tekevät osaajista rutiinitöiden tekijöitä.

Deskilling – työtehtävien yksinkertaistuminen

Deskilling on termi, jolla voidaan pyrkiä kuvaamaan digitalisaation, automaation tai jonkin muunkin (teknologisen) muutoksen aiheuttamaa muutosta työntekijältä vaadittavissa taidoissa.

Ennen oli paremmin: Ajatellaanpa vaikkapa taksikuskeja. Vielä 2000-luvun alussa taksikuskien oli osattava omassa päässään nopeasti yhdistellä lähtöpisteen ja päämäärän välinen reitti, ja parhaimmat kuskit osasivat ottaa huomioon erilaiset ruuhka-ajat ja mahdolliset tietyöt eri reittivaihtoehtojen välillä.

 Ja nyt on nyt: Taksikuskina voi käytännössä toimia, kunhan älypuhelimessa on kunnollinen gps-paikannin ja taskussa ajokortti. Googlen karttadata kertoo ruuhkat reaaliajassa.

Deskilling-termin luulisi olevan tuttu työvoimapoliittiselta kentältä, mutta suomalaista kirjoitusta ilmiöstä on varsin vähän. Itse törmäsin termiin deskilling ensimmäisen kerran Martin Fordin oivallisessa teoksessa Rise of the Robots (2016), jota suosittelen lämpimästi.

Robotit tekevät työstä turvallisempaa ja myös laadukkaampaa, koska työtehtävien kirjo kapenee

Amazon ja deskillingin esimerkki

Vuonna 2020 julkaistussa Frontline-dokumentissa verkkokauppa Amazonista logistiikasta vastaava johtaja Jeff Wilke kiteyttää nasevasti ja ilmeisesti vahingossa esimerkin deskilling-ilmiöstä.

”Robotit muuttavat työntekoa. Työntekijöiden ei tarvitse kävellä niin paljon kuin ennen. Robotit tekevät työstä turvallisempaa ja myös laadukkaampaa, koska työtehtävien kirjo kapenee. Se on hyväksi asiakkailla ja työntekijöille.”

Vuoden 2012 jälkeen Amazon on ”palkannut” tai ottanut käyttöön yli 200 000 robottia ja 300 000 ihmistä. Tuossa kommentissaan Wilke toteaa siis, että robottien hoitaessa osan työtehtävistä kapenee ihmistyöntekijän rooli. On selvää, että työ muuttuu yksipuoliseksi, toistavaksi, jopa virikkeettömäksi.

Amazon on mittaluokassaan ainutlaatuinen esimerkki ihmisen ja robotin yhteiselosta työpaikalla. Näyttääkin siltä, että robottien ja automatisaation lisääntyessä työpaikoilla, samankaltaistuvat robottien ja ihmisten työtehtävät.

Kohti yksipuolistumista vai asiantuntijuutta?

Robottien vallankumous saattaa kolkutella ovellamme, mutta vielä robottien osuus työvoimasta on pieni. Esimerkiksi teknologisesti edistyksellisessä Etelä-Koreassa 10 000 teollista työpaikkaa kohden on 530 robottia. Vielä aika vähän, mutta määrä kasvaa.

Kun sitten siirrymme robottien aikakauteen, on työn tulevaisuudesta kaksi skenaariota:

  1. yksipuolistuminen ja deskilling
  2. toisaalta resurssien vapautuminen pois rutiineista kohti robottien hallintaa ja asiantuntijuutta.

Molemmat tulevat toteutumaan. Deskilling on jo todistetusti muuttanut kokonaisia aloja ja yksinkertaistanut työtehtäviä. Samalla teknologinen kehitys on myös lisännyt matalamman osaamistason tehtäviä. Esimerkiksi ruoankuljetuspalveluita ei aiemmin tarvittu nykyisissä määrin.

Toisaalla kasvaa asiantuntijoiden kysyntä. IT-sektori kasvaa: automaatioiden rakentaminen ja robottien optimointi itsessään synnyttävät työpaikkoja. Ilman näitä asiantuntijoita uudesta teknologiasta ei saada business-hyötyä.

Muutoksessa eivät käy tasan nallekarkit: samat työntekijät, joiden työtehtävät muuttuvat radikaalisti eivät suoraan pysty siirtymään IT-alan superosaajiksi. Tällaisen rakennemuutoksen edessä niin yritysten kuin koulutuspolitiikasta vastaavien on pakko miettiä, miten työvoima valjastetaan uudelleen ja millaisiin rooleihin.

Työntekijän tulee olla aiempaa paremmin kartalla siitä, millainen markkina-arvo hänen osaamisellaan on

Miten valmistautua muutokseen?

Monelle yritykselle automaation ja edistyneen teknologian käyttöönotto on tuottava sijoitus. Yleensä yritys ymmärtää palkata asiantuntijuutta varmistamaan, että teknologiasta saadaan hyöty irti. Harvempi yritys pohtii mahdollista työvoiman työtehtävien yksipuolistumista.

Enemmän deskilling vaikuttaakin työntekijöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee olla aiempaa paremmin kartalla siitä, millainen markkina-arvo hänen osaamisellaan on ja millainen kysyntä tuolle osaamiselle on jatkossa. Valtaosa työnimikkeistä tulee varmasti säilymään, mutta jokaiseen, siis aivan jokaiseen rooliin astuu mukaan teknologia tavalla tai toisella. Yksi varmin tapa pysyä mukana kehityksessä on olla kiinnostunut omaa alaa muuttavista teknologioista.

No Comments

Post A Comment